Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Kwiecień 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27
28
29
30

Zakończenie naboru – 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończenie naboru: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie (130/16), RPO Śląskiego

Zakończenie naboru: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT (126/16), RPO Śląskiego

31

Zakończenie naboru – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP POIR

Zakończenie naboru – 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 3 – konkurs I (Doradztwo dla MMSP) w 2016 r. POWER

Zakończenie naboru wniosków – 5.1 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-13P/16), RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb RPO WP

Rozpoczęcie naboru wniosków 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zakończenie naboru wniosków – 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia, RPO Zachodniopomorskie

27
28

Zakończenie naboru – Etap II Działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW

Zakończenie naboru – 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Małopolskiego

Zakończenie naboru: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa– Tereny inwestycyjne, RPO Podlaskiego

Zakończenie naboru: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

29
30
+ Export Events