TARR

Debata w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W czwartek, 2 marca wzięliśmy udział w „debacie przy śniadaniu – o potrzebie i sposobie wsparcia  firm innowacyjnych”, która odbyła się w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  Wspólnie z prężnymi MŚP z regionu rozmawialiśmy o problemach i wyzwaniach dotychczasowego wydatkowania środków publicznych w obszarze innowacji. Wnioski z dyskusji posłużą Ministerstwu Rozwoju do lepszego zdefiniowania instrumentów wsparcia pozwalających w najbliższej przyszłości na wzmocnienie  skuteczności firm  w aplikowaniu o fundusze dostępne w ramach m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

debata przy śniadaniu

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM